Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να λύσουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σε αυτή την ιδιότυπη συγκατοίκηση. Για παράδειγμα, το Προεδρείο της Βουλής, που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίοδο.
Ο Φ. Πετσάλνικος, φυσικά και δεν μπορεί να αλλάξει- έχει εκλεγεί για όλη την κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν μπορεί να αλλάξει και ο πρώτος αντιπρόεδρος  Γρ. Νιώτης, αλλά…
Αλλά ο Γρ. Νιώτης μπορεί ας πούμε να γίνει υφυπουργός, οπότε με συναίνεση τη θέση του να καταλάβει κάποιος από τη ΝΔ, ώστε να υπάρχει κάποια ισότιμη επιστασία  για τη διαδικασία και τα κρίσιμα νομοσχέδια που θα έρθουν.
Να μην αποκλείεται, το θέμα να τεθεί…