Ουδείς αμφιβάλει ότι το πολιτικό σύστημα τα έχει «παίξει»! Κάποτε-το 1974- εκλήθη ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προκειμένου να βγάλει την χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή οι ηγέτες εκείνης της εποχής έκριναν ότι ένα καθαρά πολιτικό πρόσωπο με αξία και κύρος θα μπορούσε να αλλάξει και να βελτιώσει τα πράγματα.

Σήμερα;

Σήμερα η πολιτική ηγεσία φώναξε έναν τεχνοκράτη, έναν άνθρωπο του τραπεζικού συστήματος και αγαπημένο του οικονομικού κατεστημένου να σώσει το τόπο. Υπάρχει διαφορά πώς να το κάνουμε…
T.X