Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που ζουν στην επαρχία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Σαββατοκύριακου, κινδύνευσαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη!
Να καλύψουν δηλαδή ιδίοις εξόδοις τη μετακίνησή τους, αλλά και τη διαμονή τους. Το ταμείο του ΠΑΣΟΚ είναι μείον και δεν προβλεπότανι να δοθούν τα χρήματα που δινόντουσαν για να καλυφθούν τα έξοδα ή τουλάχιστον ένα μέρος τους. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα αυξήθηκε κατά 6 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και την απογοήτευση που υπάρχει μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, θα έχει αξία να μετρηθούν οι απουσίες- έλεγαν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ.

Αυτό φαίνεται ότι μέτρησε και η ηγεσία και τελικά αποφασίστηκε να πληρωθεί η μετακίνηση και μια διανυκτέρευση.