Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την αναγκαιότητα απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων σε συνδυασμό με τον ευρύτερο ρόλο των φαρμακοποιών, περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση του πρώην υπουργού Ηλία Μόσιαλου. «Σχετικά με τη χθεσινή απόρριψη του άρθρου του πολυνομοσχεδίου που αφορούσε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, ένα δευτερεύον θέμα σε σχέση με τις οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που έχουν γίνει, χωρίς να υπάρξει ανάλογη αντίδραση, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: Η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και στην αγορά φαρμάκων, τα οποία είναι δημόσια αγαθά, θα πρέπει να καθορίζει τη στάση μας έναντι τους. Ο στόχος κάθε κυβερνητικής πολιτικής που θέλει να έχει προοδευτικό χαρακτήρα, είναι να παρεμβαίνει με βάση τη διευκόλυνση των πολιτών. Η επέκταση της λειτουργίας του ωραρίου των φαρμακείων κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών.

Δυστυχώς όμως σε μια εποχή που η πλειοψηφία των πολιτών υποβάλλεται σε μεγάλες θυσίες είναι τουλάχιστον άκαιρο και κοινωνικά άδικο κάποιοι να αρνούνται να δεχθούν και την παραμικρή μετατροπή στα «κεκτημένα» τους. Όταν μάλιστα μιλούμε για ένα επάγγελμα, το οποίο κατ’ ουσία εξακολουθεί να είναι κλειστό, με εγγυημένο ποσοστό κέρδους, τότε η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Είναι καιρός πλέον το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί να προχωρήσουν σε πολιτικές εκσυγχρονισμού του τρόπου παροχής των υπηρεσιών στο συγκεκριμένο τομέα. Κύριος στόχος πρέπει να είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση του φαρμακευτικού κόστους και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Το υψηλό ιατροφαρμακευτικό κόστος αφορά είτε ηλικιωμένους είτε ασθενείς με πολλαπλά χρόνια νοσήματα, ασθενείς που στέκονται ανήμποροι από μόνοι τους να κατανοήσουν το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος, τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει ο φαρμακοποιός σύμβουλος και όχι ο φαρμακοποιός πωλητής. Ο σύγχρονος εκπαιδευμένος φαρμακοποιός θα μπορούσε να συμβάλλει στην ορθολογικότερη διαχείριση του συστήματος ασκώντας έλεγχο της καλής χρήσης των φαρμάκων, έλεγχο της καταλληλότητας της συνταγογράφησης και των πιθανών παρενεργειών και έλεγχο της συμμόρφωσης των ασθενών ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή.

Αυτός ο αναπροσανατολισμός της προσφοράς του φαρμακοποιού δεν θα έχει μόνο οικονομικό όφελος γιατί θα οδηγήσει σε μείωση των υπέρμετρων δαπανών, αλλά θα συμβάλλει και στην καλυτέρευση των υπηρεσιών υγείας.  Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των πολιτών θα πρέπει εκεί να εστιάσουν τις πολιτικές τους προτάσεις».