Η αρμοδιότητα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήκει αποκλειστικά στην ελληνική κυβέρνηση, δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Καψής, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπεβλήθη σχέδιο που προβλέπει ότι την σχετική ευθύνη θα αναλάβει ευρωπαίος επίτροπος. Στην δήλωση του, ο κ Καψής αναφέρει ότι «αυτό τονίζεται και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Οκτωβρίου, όπου επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αποτελεί ευθύνη των ελληνικών αρχών».

Ο υπουργός Επικρατείας προσθέτει ότι «στο πλαίσιο της απόφασης αυτής και σε συνεργασία με τους εταίρους, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη στενότερη παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Ταυτόχρονα, και με την τεχνική υποστήριξη που παρέχει η "Ομάδα Δράσης", συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και συνολικής μεταρρύθμισης του κρατικού μηχανισμού».
 
Ήδη, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος (δηλαδή, αφού έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες για τόκους), το οποίο από 24 δις ευρώ ή 10,3% του ΑΕΠ το 2009, εκτιμάται ότι μειώθηκε στα 5,2 δις ή 2,4% του ΑΕΠ το 2011.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ