Έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων θα διατηρήσουν τον ρόλο τους οι σύμβουλοι που επελέγησαν από το υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του PSI. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι, δηλαδή το δικηγορικό γραφείο Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP, που έχει οριστεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος, και η Lazard Freres, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικής Δημοκρατίας, «αναμένεται να διατηρήσουν τον ρόλο τους έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων και παίζουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς».

Το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών για τις εταιρείες Συμβούλων στην ανταλλαγή των ομολόγων διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα σχετικής με τις αμοιβές σε εταιρείες παροχής νομικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ο κ. Τσίπρας έχει ζητήσει να διευκρινιστεί με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες και με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε η... υπέρογκη αμοιβή τους. 

Όπως διευκρινίζει στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, οι εμπλεκόμενοι φορείς στην περίπτωση της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων ήταν και είναι πολλαπλοί διότι πέραν των διαφόρων κατηγοριών των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ), καθοριστικό ρόλο (στη ανταλλαγή) έχουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το EFSF και το ΔΝΤ. 

«Καθώς σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για την ανταλλαγή των ομολόγων έχει ήδη πραγματοποιηθεί (αρχικός στόχος ήταν η ολοκλήρωση της ανταλλαγής εντός του Σεπτεμβρίου 2011), οι ανωτέρω σύμβουλοι αναμένεται να διατηρήσουν το ρόλο τους έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων και παίζουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς», αναφέρει ο κ. Σαχινίδης.

Η αμοιβή

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση που είχε καταθέσει ανέφερε για μεν την Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP ότι «η μέγιστη συνολική δαπάνη για την παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τους όρους των νέων ομολόγων και δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα σχετικά με την ανταλλαγή, τη νομική υποστήριξη και υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με το EFSF, ορίστηκε στα 6.000.000 ευρώ, εφόσον το έργο ολοκληρωνόταν έως τα τέλη του Οκτωβρίου του 2011. Από αυτό το ποσό, 750.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο, ορίζεται για απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες που η εταιρεία δεν έχει εκπροσώπηση όπως π.χ. η Ιαπωνία. Σε περίπτωση δε που το έργο παραταθεί, η αμοιβή ορίζεται σε 1.500.000 ευρώ ανά μήνα, κατά ανώτατο όριο». 

Για τη δεύτερη εταιρεία, τη Lazard Freres SAS που ανατέθηκαν καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο κ. Τσίπρας επικαλείται εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η αμοιβή θα ανέλθει σε 25.000.000 ευρώ διότι «σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η αμοιβή που εγκρίνεται θα αποτελεί το 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί».
TAGS