Δραματικές αλλαγές στη ζωή εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών αναμένεται να επιφέρουν τα νέα μέτρα- φωτιά που συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί έπειτα από τις σκληρές πιέσεις των δανειστών ώστε να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2012 ζητάει η τρόικα να ισχύσουν οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, όπως προκύπτει από το κείμενο που παραδόθηκε στην κυβέρνηση, και το οποίο δεν φαίνεται να έγινε δεκτό από τον Αντώνη Σαμαρά. Κατά 15% περικόπτονται οι επικουρικές και κατά 15% οι κύριες συντάξεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες. Στο ΝΑΤ οι συντάξεις μειώνονται κατά 7%. Εισοδηματικά όρια μπαίνουν στα κοινωνικά επιδόματα. Παγώνουν οι ωριμάνσεις, καταργείται η μονιμότητα στις ΔΕΚΟ. Λουκέτο στον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία. Καταργείται το επίδομα γάμου. Μειώνεται κατά 22% ο βασικός μισθός ενώ περαιτέρω μείωση 10% θα ισχύσει για τους νέους.
Αναλυτικά, τα επώδυνα μέτρα που προβλέπει το κείμενο της τρόικας:

Α) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (σε περίπτωση που δεν εξοικονομηθούν 300 εκατ. ευρώ από ισοδύναμα μέτρα)1. Νόμος πλαίσιο για τα επικουρικά ταμεία με στόχο την μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600  εκ. ευρώ μείωση). Το μέτρο εξειδικεύεται σε μειώσεις συντάξεων των επικουρικών ταμείων κατά 15%. Επίσης προβλέπονται μειώσεις κατά 15% των κύριων συντάξεων των ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες και 7% μειώσεις στις συντάξεις του ΝΑΤ. Έναρξη εφαρμογής αυτών των μειώσεων 1.1.2012.

2. Επανεξέταση στα τέλη Ιουνίου των παροχών των ταμείων που έχουν περιοδικές και εφάπαξ καταβολές.

3. Νέο σύστημα συλλογής ασφαλιστικών εισφορών με αναθεώρηση του τρόπου είσπραξης των εισφορών.
Ολοκλήρωση συγκεκριμένου προγράμματος έως τον Σεπτέμβριο 2012. Από το Μάρτιο 2012 ενοποίηση ελέγχου και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ


1.    Στόχος εξοικονόμησης ποσού ύψους με 1,5% του ΑΕΠ, για την περίοδο ισχύος του προγράμματος (2013-2015).
Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν κατάργηση προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης και εισοδηματικό όριο για την παροχή των επιδομάτων.

Γ) ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μείωση μοναδιαίου εργασιακού κόστους κατά 15% στη διάρκεια ισχύος του προγράμματος έπειτα από κοινωνικό διάλογο.
Εάν έως το τέλος Φεβρουαρίου δεν υπάρξει συμφωνία, τότε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προσαρμογή του κόστους. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει:

Διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων


1α) Μέγιστη διάρκεια συλλογικών συμβάσεων τρία χρόνια.
1β) Όσες υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις έχουν κλείσει 24 (ή περισσότερο) μήνες ισχύος λήγουν έως ένα χρόνο μετά την νομοθέτηση του προγράμματος.
1γ) Μετενέργεια κλαδικών συμβάσεων: μείωση του χρόνου της από έξη μήνες σε τρεις.
1δ) Μετά τη λήξη της μετενέργειας, εάν δεν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση, ως βάση υπολογισμού του μισθού θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Τα μόνα επιδόματα που διατηρούνται είναι: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας.

Οι μισθολογικές αυτές παροχές διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).

2) Κατάργηση μονιμότητας σε όλες τις εταιρείες (ΔΕΚΟ, τράπεζες) μέσα από την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
3) Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρις ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.
4) Κατάργηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. 
Στη διαιτησία μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί.
Για την τελική απόφαση λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Προσαρμογή βασικού μισθού


1) Μείωση του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ κατά 22% σε όλα τα επίπεδα.
2) Πάγωμα του κατώτατου στα επίπεδα που  θα διαμορφωθούν μετά τη μείωση έως το πέρας της προγραμματικής περιόδου.
3) Επιπρόσθετη μείωση κατά 10% για τους νέους  (έως 25 ετών)
4) Έως τέλη Ιουλίου 2012, σαφές χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτής με τις ανταγωνίστριες χώρες.

Μη μισθολογικό κόστος


1) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 2% με παράλληλη κατάργηση των εισφορών για Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας-Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Οι δύο αυτοί οργανισμοί κλείνουν. Μία επιπρόσθετη συνέπεια αυτού θα είναι η παύση επιχορήγησης της λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων (ενοίκια, μισθοί υπαλλήλων).

2) Περαιτέρω μείωση κατά 3% των εισφορών ΙΚΑ από 1.1.2013 χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός.
Ελπίζεται αύξηση αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών.
Εάν από την μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό προβλέπεται αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων.

3) Μετά από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο τα ειδικά επικουρικά ταμεία εταιρειών με ιδιαίτερο κόστος ασφαλιστικών εισφορών να εξομοιωθούν με τις εισφορές άλλων επιχειρήσεων που καλύπτει το ΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Σε περίπτωση που αυτά δεν λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρξουν νέα μέτρα.  

Δ) Μέτρα για τους εργαζόμενους δημόσιου τομέα


1) Επανεξέταση όλων των ειδικών μισθολογίων με στόχο εξοικονόμηση ποσού 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση (Ιούνιος 2012)
2) Επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων
3) Μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 2011-2015.
4) Διατήρηση προσλήψεων 1:5
5) Εργασιακή εφεδρεία – επαναφέρεται ο θεσμός
6) Μείωση συμβασιούχων
7) Περιορισμός εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

Τέλος, το Μνημόνιο προβλέπει:
 
- Την αναθεώρηση ως το τέλος Ιουνίου των ειδικών μισθολογίων για δικαστικούς, γιατρούς, διπλωματικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς και στρατιωτικούς.  
   
-Την ιδιωτικοποίηση έως το τέλος του Ιουνίου του 2012 των προγραμματισμένων πακέτων μετοχών των ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και του διεθνούς κέντρου Τύπου. Ο στόχος των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις περιορίζεται πάντως στα 19 δισ. ευρώ από 50 δισ. ευρώ.  
  
   
- Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με κοινές μετοχές με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. 


Αναλυτικά το κείμενο του νέου μνημονίου