Ερώτηση με θέμα τα «αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου της BlackRock στα χαρτοφυλάκια των δανείων και των Τραπεζών» κατέθεσαν 44 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στον υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να δαβιβαστούν προς τη Βουλή τα αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποίησε ο οίκος BlackRockστα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ζητούν να ενημερωθεί η Βουλή για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ως προς τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, αλλά και κατά πόσο πραγματοποιήθηκε από τη Black Rock έλεγχος για τις εκτός Ελλάδος θυγατρικές των τραπεζών, τις ανώνυμες ή offshore εταιρείες τους και αν ναι, το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο- ερώτηση των 44 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι έχει αποδέκτη τον Ευάγγελο Βενιζέλο, περιέχει σαφείς αιχμές κατά του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου Προβόπουλου και έχει ως κύριο στόχο να παροτρύνει τις τράπεζες ώστε να δοθεί πραγματικό χρήμα στην αγορά.


Αναλυτικά η ερώτηση:


«Όπως είναι γνωστό, ο ελεγκτικός οίκος BlackRock έχει πραγματοποιήσει διαγνωστικό έλεγχο στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών με σκοπό να προσδιορισθεί η ενδεχόμενη απαιτούμενηκεφαλαιακή τους ενίσχυση, λόγω του αντίκτυπου που έχει η παρούσα οικονομική κατάσταση στην ποιότητα των δανείων τους.  
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τελευταίων η συγκεκριμένη εταιρεία. Ειδικότερα, έχει παρασχεθεί αναλυτική ενημέρωση για τα ευρήματα του ελέγχου, για την ποιότητα των δανείων ανά κατηγορία (στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, κ.α.) καιγια τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκεγια τον προσδιορισμό της εξέλιξης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

Οι τράπεζες, μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου της BlackRock, αλλά και την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων (PSI), θα πρέπει να συγκεντρώσουν με ίδια μέσα τα απαιτούμενα κεφάλαια, διαφορετικά θα προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Επειδή η Βουλή πρέπει να ενημερωθεί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι ο έλεγχος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την BlackRock που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ήδηέχει λάβει σημαντικά ποσά και εγγυήσεις στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο,επίκειται δε και νέα ενίσχυσή του λόγω του PSI+, συνεπώς υπάρχει προφανές δημόσιο συμφέρον  

Παρακαλούμε στα πλαίσια της δικαιοδοσία σας να ζητηθεί από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να διαβιβαστούν προς τη Βουλή των Ελλήνων  τα παρακάτω:

-
Για το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποίησε ο ελεγκτικός οίκος BlackRock στα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών.
  • -Για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ως προς την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
  • -Κατά πόσον πραγματοποιήθηκε από την BlackRock έλεγχος γιατις εκτός Ελλάδος θυγατρικές των τραπεζών, τις Ανώνυμες ή off-shore εταιρείες τους και αν ναι,για το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
  Ζητείται επίσης να κατατεθούν:  
  • -Το πόρισμα του διαγνωστικού ελέγχου της BlackRock για κάθε τράπεζα και όμιλο ξεχωριστά.
  • -Τα στοιχεία για την ποιότητα των δανείων ανά κατηγορία    (στεγαστικά 
  επιχειρηματικά, καταναλωτικά κ.α)».   

Αναλυτικά οι βουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση είναι:

1.Καρχιμάκης Μιχαήλ
2.Νιώτης Γρηγόριος
3.Μπεγλίτης Παναγιώτης 
4.Παπαθανάση Αφροδίτη
5.Παπαγεωργίου ΑΘανάσιος 
6.Ζήση Ροδούλα
7.Ζωΐδης Νικόλαος  
8.Μπατζελή Αικατερίνη   
9.Οικονόμου ΑΘανάσιος 
10.Παντούλας Μιχαήλ
11.Διαμαντίδης Ιωάννης 
12.Στρατάκης Εμμανουήλ 
13.Γιουματζίδης Βασίλειος    
14.Νταλάρα Άννα
15.Δαμιανάκης Ευτύχιος 
16.Θεοχάρη Μαρία
17.Τσιρώνης Δημήτριος 
18.Παπαδόπουλος Αθανάσιος
19.Κουτμερίδης Ευστάθιος 
20.Φραγγίδης Γεώργιος 
21.Καρανίκας Ηλίας
22.Χαντάβας Αθανάσιος 
23.Αρβανιτίδης Γεώργιος
24.Τσώνης Νικόλαος 
25.Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
26.Τόλκας Άγγελος
27.Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
28.Τσιαούση Ελένη
29.Παρασύρης Φραγκίσκος 
30.Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας  
31.Κουρουπάκη Ευαγγελία
32.Αγάτσα Αριάδνη
33.Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική 
34.Αλεξανδρίδου Βασιλική
35.Βούρος Ιωάννης 
36.Μανωλάκης Άγγελος 
37.Μαργέλης Σπυροπάνος 
38.Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος 
39.Βλατής Ιωάννης 
40.Αηδόνης Χρήστος 
41.Παπουτσής Δημήτριος
42.Εμινίδης Σάββας
43.Γκόκας Χρήστος
44.Bαλυράκης Ιωσήφ