Όχι μόνο δεν υπάρχει επιπλέον δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των θέσεων των υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, αλλά υπάρχει και σημαντική μείωση των θέσεων σε σχέση με το παρελθόν, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας. Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος στην οποία ανέφερε πως «ο τεχνοκράτης μεταβατικός πρωθυπουργός αντί να φροντίσει για τον περιορισμό της σπατάλης και να δείξει το σωστό παράδειγμα δημιούργησε στρατιά συμβούλων».   
   
Στην απάντησή του, ο υπουργός Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας αναφέρει ότι «οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία θέσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, μειώθηκαν πρόσφατα κατά 35, από τις συνολικά 125 που προβλέπονταν στην Υ293/15.12.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο συνολικός αριθμός θέσεων που προβλέπονται πλέον σ΄αυτή είναι 90, και πάντως δεν έχουν όλες μέχρι σήμερα πληρωθεί».   
   
Όπως εξάλλου διευκρινίζει ο κ. Ρέππας, «οι παραπάνω θέσεις καλύπτονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία λογική του τύπου "να καλυφθούν όλες οι θέσεις που η Γραμματεία δικαιούται", αλλά αντιθέτως γίνονται στοχευμένες επιλογές, με συγκεκριμένα κριτήρια και με απόλυτη διαφάνεια».   
   
Όσον αφορά στη δαπάνη, ο υπουργός ενημερώνει ότι «προφανώς δεν υπάρχει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των παραπάνω θέσεων, σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως τώρα. Αντιθέτως, υπάρχει μείωση στην πρόβλεψη της δαπάνης, αφού με την Υ64/29.12.2011 απόφαση του πρωθυπουργού, καταργήθηκαν 8 θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών και 9 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων». Μάλιστα ο κ. Ρέππας επισημαίνει ότι προηγουμένως, είχαν καταργηθεί αυτοδικαίως και 18 κενές οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.   
   
Όπως ειδικότερα ενημερώνει ο υπουργός, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις 90 προβλεπόμενες θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε 64, εκ των οποίων μόνο 13 υπηρετούν σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων. Από τους τελευταίους, μόνο τρεις έχουν διοριστεί στις θέσεις αυτές και οι υπόλοιποι 10 υπηρετούν σ΄αυτές με απόσπαση από την οργανική τους θέση.   
   
«Είναι σαφές ότι η προβλεπόμενη στελέχωση των υπηρεσιών του Γραφείου του πρωθυπουργού στην Ελλάδα, είναι ποσοτικά κατά πολύ υποδεέστερη απ΄ αυτή που ισχύει σε άλλες χώρες με παρόμοιο μέγεθος και επίπεδο ανάπτυξης», αναφέρει ο κ. Ρέππας και θυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο προσωπικό έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και αναρτώνται στη «Διαύγεια».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ