«Από εδώ και πέρα το μεγάλο στοίχημα είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και η επιτυχία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, καθοριστικό βήμα για να υπάρξει ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά», τονίζει η Δημοκρατική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή της για την ολοκλήρωση του PSI.
Υπογραμμίζει ακόμη ότι υπάρχουν όμως ακόμη σοβαρές εκκρεμότητες, όπως είναι η ενεργοποίηση των συλλογικών ρητρών ευθύνης (CACS), το αν θα αξιολογηθεί ως πιστωτικό γεγονός, αν θα υπάρξουν νομικές ενέργειες εις βάρος της χώρας από πιστωτές και πως θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του υπουργού Οικονομικών για τους ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα που εμπιστεύθηκαν στο ελληνικό κράτος τις αποταμιεύσεις τους.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Συμμαχία, είναι επίσης «κρίσιμο να δούμε πως θα περιορίσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις από τις σημερινές εξελίξεις στη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της χώρας».