«Το ΠΑΣΟΚ, με απόλυτη συνέπεια, τηρούσε πάντα τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τις τράπεζες με τις οποίες συναλλασσόταν και, με δική του πρόταση, είχε οριοθετήσει και το χρονικό όριο της οριστικής αποπληρωμής του συνόλου των δανειακών του υποχρεώσεων», τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά την απόσυρση της προ συζήτηση τροπολογίας για τον τρόπο οριστικής αποπληρωμής των δανείων των κομμάτων προς την «ΑΤΕ bank» και άλλες τράπεζες. 

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε με την απόφαση της ΑΤΕbank να μην επιτρέπει την κίνηση των λογαριασμών των κομμάτων, απόφαση η οποία λήφθηκε μετά την εισαγγελική πρωτοβουλία για διενέργεια ελέγχου νομιμότητας στην παραχώρηση δανείων προς τα κόμματα.

«Η απόφαση αυτή της Διοίκησης της «ΑΤΕ bank», ουσιαστικά, έχει αποστερήσει από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα τη δυνατότητα της νομοθετικά θεσμοθετημένης είσπραξης της τρίτης και τέταρτης δόσης της κρατικής επιχορήγησης του 2011 και την είσπραξη της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του 2012 και, συνακόλουθα, έχει ανατρέψει την υποχρέωσή τους αντιμετώπισης και εκτέλεσης προϋπολογισμένων και εγκεκριμένων δαπανών», σημειώνεται.

Επομένως προσθέτει το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η εμπλοκή ανέλαβαν «την ευθύνη να επωμιστούν την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που αφορούσε, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, σχεδόν όλα τα κόμματα, στη βάση των εξής δεσμευτικών όρων:  1ος όρος: απόλυτη διευκόλυνση με την παροχή των όποιων στοιχείων ζητηθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγγελική έρευνα νομιμότητας όλων των δανείων που έχουν συναφθεί από τα κόμματα. 
2ος όρος: απευθείας εκχώρηση προς το Υπουργείο Οικονομικών του δικαιώματος άμεσης παρακράτησης του 50 % της προβλεπόμενης κάθε φορά ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης για την αποπληρωμή των δανείων.

Όπως εξηγεί η ανακοίνωση «οι ανωτέρω όροι στοχεύουν στην αντιμετώπιση, αφενός της εμπλοκής αναστολής της συμπεφωνημένης εξυπηρέτησης των δανείων που έχει συνάψει το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα με την «ΑΤΕ bank» και άλλες τράπεζες και, αφετέρου, στη διασφάλιση των ανελαστικών υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν τα κόμματα για τη μισθοδοσία του προσωπικού, τις καταβολές ενοικίων, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων».

«Συναισθανόμενοι τις πολιτικές και κοινωνικές μας ευθύνες, αποφύγαμε έως σήμερα να αντιπαρατεθούμε με ανεύθυνους και λαϊκίστικους σχολιασμούς, που επιχειρούν με απίστευτη πολιτική ιδιοτέλεια να συσκοτίσουν την πραγματικότητα, στρεβλώνοντας αντικειμενικά και πραγματικά στοιχεία και, κυρίως, αποκρύπτοντας τη βασική αυτοδέσμευσή μας για εκούσια μείωση της δικαιούμενης ετήσιας επιχορήγησης σε ποσοστό 50%.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την προσπάθεια κάποιων να στρεβλώσουν και να παραποιήσουν την ολοκάθαρη και υπεύθυνη πρωτοβουλία μας, που όχι μόνο δεν αποσκοπεί στη διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων οικονομικής χρηματοδότησης των κομμάτων, αντίθετα μάλιστα καθορίζει απόλυτα δεσμευτικούς όρους προσαρμογής των λειτουργικών αναγκών των κομμάτων, με ροή ετήσιας χρηματοδότησης μειωμένης κατά 50% από την υφιστάμενη και δεν πρόκειται ούτε για πρόσθετη χρηματοδότηση ούτε για νέα δανειοδότηση», καταλήγει η ανακοίνωση.