Στην Βουλή προς κύρωση κατατέθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την θέσπιση του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – το περίφημο ΕFSF- και η συνθήκη για την διακυβέρνηση της ευρωζώνης που είχε αποφασιστεί στην σύνοδο της 28ης Οκτωβρίου 2010. Σύμφωνα με το κείμενο, ο ΕFSF «παρέχει στήριξη σταθερότητας βάσει αυστηρών όρων κατάλληλων για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής , εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της. Η αρχική μέγιστη δανειακή ικανότητα του ΕΜΣ ορίστηκε σε 500.000.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της εκκρεμούς στήριξης σταθερότητας του ΕΔΧΣ».

Πηγή: protothema.gr