Να μη γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα τροχοπέδη στην ανάπτυξη προειδοποιεί ο επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Γιοχάνες Χαν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή».  Όπως επισημαίνει οι εκλογές δε θα πρέπει να ανακόψουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, την οποία διαπιστώνει αξιολογώντας την πορεία εκτέλεσης των 181 έργων προτεραιότητας που έχει αναλάβει να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ίδιος προσθέτει, τέλος, ότι μόνο τρία έργα έχουν σημαντικά προβλήματα.