Ως «ανακριβείς» χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών τις δηλώσεις του προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, για ομόλογα της Goldman Sachs που εξαιρέθηκαν από το PSI. Το υπουργείο τονίζει ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Καρατζαφέρης, «περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση για Ανταλλαγή και Λήψη Συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου» για «να αντικαταστήσουν τα ομόλογά τους με τους νέους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και τους τίτλους EFSF».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

«Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση», ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Καρατζαφέρης ισχυρίστηκε ότι τα ομόλογα με ISIN: GR0138002689, GR0138001673, GR0133002155, GR0133004177, GR0133003161, εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων και κατέθεσε ως αποδεικτικά στοιχεία ανάρτηση στον ιστότοπο «deltio11.blogspot.com». Σχετικά με τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι:

Και τα 5 ομόλογα που αναφέρονται στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση για Ανταλλαγή και Λήψη Συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ομόλογα αυτά, όπως και τα υπόλοιπα ομόλογα εκδόσεως Ε.Δ. υπό ελληνικό δίκαιο, αποτέλεσαν αντικείμενο της ΠΥΣ 10/9.3.12 με την οποία έγινε αποδεκτή «η απόφαση των Ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων», δηλαδή να αντικαταστήσουν τα ομόλογά τους με τους νέους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και τους τίτλους EFSF.

Η απόφαση της πλειοψηφίας ήταν δεσμευτική για το σύνολο των ομολογιούχων και για συνολικό ποσό 177,2 δισ. ευρώ, στα οποία βεβαίως περιλαμβάνονται και τα 5 ISINs τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα. Τέλος η αναφορά ως «ομόλογα της Goldman Sachs» είναι εξίσου ανακριβής. Η εν λόγω τράπεζα συμμετείχε στην κοινοπρακτική έκδοση δύο εκ των ομολόγων (GR0138001673 και GR0133002155) ως μία εκ των πέντε Κύριων Αναδόχων Τραπεζών του κάθε ομολόγου».