Για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την υποστήριξη που προσφέρει στα προγράμματα αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων συζήτησαν κατά τη συνάντησή του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την απασχόληση Λάζλο Αντόρ ο οποίος επισκέπται την Αθήνα. Σε σύσκεψη η οποία ακολούθησε ο υφυπ. Παντλής τζωρτζάκης και ο κ. Αντόρ συζήτησαν για το το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Όσον αφορά στις απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από το δέυτερο Μνημόνιο έχουν αποστελεί επιστολές προς τα υπουργεία για τη διερεύνηση της χρηματοδότησης η οποία αφορά στην επίτευξη και εφαρμογή των μεαρρυθμιστικών στόχων.