Τροπολογία με αντικείμενο την τροποποίηση των διατάξεων του κώδικα κατασκευής δημοσίων έργων, σχετικά με τις επιμετρήσεις των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών, κατατέθηκε σήμερα στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με αυτήν, στα αμαξοστάσια του μετρό μπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι και υπέργειοι χώροι με τις οριζόμενες χρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπει ότι μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο, η δυνατότητα μελέτης και κατασκευής των οριζόμενων ειδικών έργων (υπόγειοι χώροι στάθμευσης, υπόγειες διαβάσεις κ.ά).