Αποδεσμεύουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών την τέταρτη δόση του 2011 και την πρώτη και δεύτερη δόση του 2012, για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται ότι τα συγκεκριμένα ποσά της χρηματοδότησης των κομμάτων (δ΄ δόση του 2011 και α΄ και β΄ δόση του 2012) καταβάλλονται υποχρεωτικά στα δικαιούχα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων, απαγορεύοντας την κατάσχεση ή εκχώρησή τους.


Σύμφωνα με τη δεύτερη τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να λύνει πρόωρα και μονομερώς τις μισθώσεις ακινήτων για την στέγαση υπηρεσιών του, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης. 

Τροπολογία για την ιδιωτική εκπαίδευση κατέθεσε και το υπουργείο Παιδείας. 

Με την τροπολογία, συν τοις άλλοις, ρυθμίζονται εκκρεμότητες παλαιότερου νομοσχεδίου, που αφορούσαν τις διαδικασίες αναιτιώδους καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού ανά εκπαιδευτική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης - και ορίζεται ότι είναι δυνατή η καταγγελία πέραν της μιας σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.