Για μείζον νομικό, πολιτικό και ηθικό ζήτημα, σε περίπτωση που δεν δημοσιευτούν μέχρι την ημερομηνία των εκλογών (6η Μαΐου η πιθανότερη) τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, κάνουν λόγο σε ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης και Βασίλης Μουλόπουλος και ρωτούν για ποιο λόγο η κυβέρνηση καθυστερεί την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών.
Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, με βάση το Σύνταγμα, αν τα αποτελέσματα της απογραφής δε δημοσιευτούν μέχρι την ημερομηνία των εκλογών, με επικρατέστερη την 6η Μαΐου, τότε οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν με την απογραφή πληθυσμού του 2001, η οποία, όμως, δεν αντικατοπτρίζει πλέον την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτών.

Αν πάλι γίνουν μετά τις 27 Μαΐου τότε θα πρέπει απαραιτήτως να διεξαχθούν με βάσει τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα εκλογικά αποτελέσματα θα μπορούν να ακυρωθούν από όσους τα προσβάλουν και οι εκλογές μπορεί να προσβληθούν ακόμη και ως αντισυνταγματικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος: «Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα με βάση τον νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή», ενώ «τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της».