Τη λογιστική τακτοποίηση εκκρεμουσών δαπανών, ύψους 37,05 εκατ. ευρώ, για μετακινήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προβλέπει τροπολογία που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εργασίας , που κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο για το «ΙΚΑ- ΕΤΑΜ» που ψηφίζεται αύριο, Μεγάλη Τρίτη.  Στην τροπολογία αναφέρεται ότι οι δαπάνες «πραγματοποιήθηκαν έως την 31-12-2011 καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόμενη διαδικασίας του Προεδρικού Διατάγματος 113/2010», για λόγους δημόσιας ασφάλειας και κάλυψης επιτακτικών αναγκών και παρέχεται η δυνατότητα, «κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να πληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής του έτους 2012».