Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος δημιουργείται με τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής, έπειτα από σχετική πρόταση του προέδρου του Σώματος Φίλιππου Πετσάλνικου και την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Εργο της Επιτροπής θα είναι η μελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Σωφρονιστικού Συστήματος της χώρας, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και γενικά η χάραξη στρατηγικής σε θέματα σωφρονιστικής πολιτικής.