Στα κόμματα απέστειλε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, το σχέδιο σύμβασης, που θα υπογραφεί με τις εταιρείες οι οποίες θα επιλεγούν για τη διεξαγωγή των σεισμικών ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο πλευρών, θέματα εμπιστευτικότητας στη χρήση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις έρευνες, ενώ καθορίζει θέματα φορολογίας και τον τρόπο διανομής των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση των δεδομένων στις πετρελαϊκές εταιρίες οι οποίες θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν σε έρευνες στην Ελλάδα.

Ακόμη, επιβάλλει στον ή στους αναδόχους υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων θηλαστικών και ορίζει τα ελληνικά δικαστήρια ως αρμόδια για επίλυση των διαφορών. Το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση είναι το ελληνικό.