Τις προτάσεις πρώτης προτεραιότητας της Κοινωνικής Συμφωνίας για το Κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση κατέθεσε η πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας Λούκα Κατσέλη.
«Με εξαθλιωμένους, κατασυκοφαντημένους και υπερχρεωμένους δημοσίους υπαλλήλους δεν μπορούν να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις», δήλωσε η κ. Κατσέλη μετά τη συνάντηση και σημείωσε ότι «το ανθρώπινο δυναμικό είναι η αιχμή του δόρατος τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα».  


Οι 8 προτάσεις που κατέθεσε η πρόεδρος του κόμματος αφορούν: Στη ριζική αναδιάρθρωση του κράτους, την κατάργηση όλων των διορισμένων διοικήσεων στις ΔΕΚΟ, την αποσύνδεση κοινωνικών ομάδων από το κράτος, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μέσω της οποίας μπορούν να εξασφαλισθούν 10 δις ευρώ, την τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα ώστε ο διορισμός των Γενικών Διευθυντών και οι προαγωγές να γίνονται από όργανα που διασφαλίζουν την ανάδειξη των αξιοτέρων και όχι των ημετέρων, τη διαμόρφωση ενός πραγματικά δίκαιου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, την αξιολόγηση διαρκής όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση και, τέλος, την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.