Τις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τον τουρισμό αναπτύσσει σε γραπτή του δήλωση ο υποψήφιος βουλευτής Β΄ Αθηνών του κόμματος Γιώργος Κοντογιάννης.

Όπως τονίζει ο κ. Κοντογιάννης, «ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για την Ελλάδα, τα τελευταία τριάντα χρόνια» και συμπληρώνει ότι  «ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια τόσο για την ποσοτική όσο και για την ποιοτική αναβάθμισή του, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.


Οι προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τον τουρισμό σύμφωνα με τον κ. Κοντογιάννη, βασίζονται  σε 4 πυλώνες:

1.Δημιουργία ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με άρση των αντικινήτρων για επενδύσεις
2.Δημιουργία κατάλληλων υποδομών.
3.Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
4.Προβολή, σε Ελλάδα και εξωτερικό, των νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών που δίνει η χώρα καθώς και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Λόγω της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα όπως:

1.Να μειωθεί η φορολογία στις τουριστικές επιχειρήσεις, με φορολογικό συντελεστή όχι πάνω του 15%.
2.Να γίνει δραστική μείωση του σπατόσημου καθώς και του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών.
3.Απαλλαγή πάσης φορολογίας για μια 5ετία των νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
4.Οι τουριστικές επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέους έως 30 ετών να έχουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
5.Οι τουριστικές επιχειρήσεις  που προσλαμβάνουν νέους έως 30 ετών-ακόμα κι  αν λειτουργούν πολλά έτη- να έχουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, με την προϋπόθεση να μην μειώνουν τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούν.
6.Να μειωθεί ο ΦΠΑ στο χώρο της εστίασης.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο:

1.Να γίνει αξιοποίηση όλων των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
2.Να αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με έμφαση στην κρουαζιέρα και τον θεραπευτικό τουρισμό.
3.Να γίνει στροφή στον πράσινο τουρισμό.
4.Να επανασυσταθεί το Υπουργείο Τουρισμού.
5.Να ενισχυθεί ο ρόλος των συλλογικών επιχειρηματικών φορέων του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής.
6.Να δοθεί έμφαση στην παραθεριστική κατοικία.
7.Ο τουρισμός πρέπει να δημιουργεί συνέργειες και οικονομίες φάσματος με τομείς όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η γαστρονομία.