Η υποψήφια Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Α’ Αθήνας, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σε εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Προκλήσεις και προοπτικές σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών», ανέπτυξε την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή της Ελληνίδας, παρουσίασε μέτρα που μπορούν έμπρακτα να υπηρετήσουν το όραμα της Ισότητας και επανέλαβε για μια ακόμα φορά τις λύσεις που προτείνει για τα μεγάλα προβλήματα της Αθήνας. Στο πρώτο σκέλος, η κ. Κεφαλογιάννη στάθηκε στις προϋπάρχουσες ανισότητες που όξυνε η οικονομική κρίση, κάνοντας δυσκολότερη την πρόσβαση της γυναίκας στην εργασία, την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης και ίσης αμοιβής, την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη, η Πολιτεία να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στην Ελληνίδα, θωρακίζοντάς την απέναντι στην κρίση με μέτρα,
•    για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος,
•    την παροχή κινήτρων που θα βελτιώνουν την πρόσβαση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης,
•    τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών για τη φροντίδα παιδιών ή άλλων προστατευόμενων μελών που ‘δεσμεύουν’ τη γυναίκα στο σπίτι
•    και την έμπρακτη προστασία της μητρότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

Στο δεύτερο σκέλος, η υποψήφια Βουλευτής, επανέλαβε την ανάγκη άμεσης κατάρτισης στρατηγικού σχεδιασμού για την Αθήνα, εστιασμένου σε  έξι κεντρικούς στόχους.

•    Την ασφάλεια των πολιτών, που αποτελεί μείζονα προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής τους.
•    Την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, που είναι το μόνο στην Ευρώπη με τόσο δραματικά φαινόμενα παρακμής.
•    Τη δρομολόγηση πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον και θα εξασφαλίζουν περισσότερους, ποιοτικούς δημόσιους χώρους.
•    Την εισαγωγή κανόνων στις διαδηλώσεις, που δε νοείται να ‘παραλύουν’ την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.
•    Την προστασία των εμπόρων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό του παραεμπορίου.
•    Την λήψη μέτρων για τον τουρισμό της Αθήνας, που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί και να αποτελέσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο όχημα απομάκρυνσης από την ύφεση.

Γεφυρώνοντας τα δύο σκέλη της εισήγησής της, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι οι προκλήσεις για τις γυναίκες και οι ανισότητες που όξυνε η κρίση, είναι πιο έντονες στην Αθήνα, όπου η ανεργία είναι υψηλότερη, η οικονομική ανασφάλεια πιο έντονη και η ανεξέλεγκτα αυξανόμενη εγκληματικότητα τους στερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το αυτονόητο, θεμελιακό δικαίωμα στη δημόσια ασφάλεια Ένα δικαίωμα που θα έπρεπε να διασφαλίζεται ισότιμα για όλους.