Ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα σχεδιάζει, μετά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ενώ ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί ανάλογη συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη.   Στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι μέχρι σήμερα καταγράφεται μια εικόνα «καταλυτικής υπεροχής» της ΝΔ στο πεδίο της κινητοποίησης και κρίνεται αναγκαίο η μάχη των εντυπώσεων να μη χαθεί την τελευταία εβδομάδα μέσα από τη σύγκριση των κομματικών συγκεντρώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.