Δεκαπέντε μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας προτείνει με ανακοίνωσή του ο υποψήφιος βουλευτής της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» στη Β΄ Αθηνών, Γιώργος Κοντογιάννης. Αναλυτικά:

«Στην παρούσα δυσμενή συγκυρία είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και αναγκαιότητα να τεθούν οι βάσεις μιας κοινωνίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένα λειτουργικό και δίκαιο σύστημα κοινωνικής μέριμνας, που προστατεύει τους ασθενέστερους και αποζημιώνει δίκαια τους «χαμένους» των μεγάλων αλλαγών.

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης και υποψήφιος στη Β’ Αθηνών έχει προτείνει σειρά μέτρων που είναι ρεαλιστικά, καθώς συμβαδίζουν με την οικονομική κατάσταση της χώρας και ταυτόχρονα ενισχύουν σημαντικά οικονομικά κοινωνικές ομάδες που είτε διαμορφώνουν με τη δράση τους το οικονομικό κλίμα είτε είναι ευάλωτες στις αλλαγές που συντελούνται. 

1.   Να στηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προσφέρουν τις περισσότερες από τις θέσεις εργασίας της αγοράς. 

2.   Το κράτος να πληρώσει τα χρέη του στους ιδιώτες, στους οποίους χρωστά είτε από προμήθειες είτε από επιστροφή ΦΠΑ περί τα 7 δις ευρώ. 

3.   Κοινωνική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα σε 500.000 νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και το κύριο εισόδημα του νοικοκυριού προέρχεται από μέλος που είναι κάτω των 60 ετών. 

4.   Να μειωθούν τα στεγαστικά δάνεια με επιδότηση του επιτοκίου 2,5 μονάδων για μια πενταετία. 

5.   Λιγότεροι φόροι και να τους πληρώνουν όλοι. Να γίνει άμεσα μείωση και σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στο 20% (με ταυτόχρονη εξάντληση στην πηγή του φόρου επί των μερισμάτων) και στη συνέχεια να γίνουν αντίστοιχα χαμηλοί οι συντελεστές στο εισόδημα από εργασία. 

6.   Μείωση των δαπανών του σπάταλου κράτους 

7.  Να μειωθούν όλες οι μη επενδυτικές καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου. Προτεραιότητα στη μείωση να έχουν -και για λόγους συμβολικούς- οι κάθε είδους κομματικές και πολιτικές δαπάνες (μείωση της χρηματοδότησης κόμματων και της Βουλής των Ελλήνων κατά 40%,  κ.λπ.). 

8.   Αντί να μειώνονται οι συντάξεις των 500 ευρώ, να μειωθούν οι μεγάλες συντάξεις (άνω των 2.000 ευρώ), ιδιαίτερα όταν δεν έχουν καταβληθεί αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές ή νοητές), που να τις δικαιολογούν. Στις μειώσεις να περιλαμβάνονται και οι συντάξεις πολιτικών και διορισμένων με πολιτικά κριτήρια κρατικών λειτουργών.

9.   Να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διαβίωσης, όπως επίσης και σε αγαθά και υπηρεσίες που συνιστούν τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας 

10. Να καταργηθούν οι μη ανταποδοτικοί πόροι υπέρ τρίτων ώστε να φθηνύνουν προϊόντα και υπηρεσίες . 

11. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, με μείωση των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια για νέες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι κάτω από 30 ετών. 

12. Να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της-πλήρους και χωρίς όρους- ελευθερίας ασκήσεως κάθε επαγγέλματος, από τους έχοντες πιστοποιημένη επάρκεια των απαραίτητων προσόντων. 

13. Να υπάρξει επιδότηση μη ελκυστικών θέσεων εργασίας, που καλύπτονται από μαύρη εργασία (κυρίως λαθρομετανάστες) & συμβάσεις ορισμένου χρόνου με μειωμένες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και μακροχρόνια άνεργους. Πιο αυστηρή νομοθεσία για τη «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία.

14. Να απλουστευτούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Απόρου.

15. Να χρησιμοποιηθούν αναξιοποίητα κτίρια του Δημοσίου, σε συνεργασία με την Εκκλησία, για την φιλοξενία αστέγων.»