Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, η κατανομή των βουλευτικών εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε κόμμα στην επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 250 που είναι οι έδρες, οι οποίες κατανέμονται ουσιαστικά με απλή αναλογική, στα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή.  Το γινόμενο που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της επικράτειας οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών. Οι έδρες που δικαιούται να λάβει κάθε συνδυασμός στην επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα τον ακέραιων μερών των πηλίκων αυτών υπολείπεται του αριθμού 250, που είναι οι έδρες που κατανέμονται, τότε παραχωρείται ανά μία έδρα κατά σειρά στα κόμματα που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 250 εδρών. 

Στο αυτοτελές κόμμα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της επικράτειας παραχωρούνται, εκτός των εδρών που έχει ήδη λάβει, επιπλέον 50 έδρες, οι οποίες προέρχονται από εκλογικές περιφέρειες στις οποίες έχουν παραμείνει αδιάθετες έδρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης κατανομής.  

(Ελ. Τύπος, 04-05)