Το 18,70% που λαμβάνουν τα κόμματα τα οποία μένουν εκτός Βουλής είναι πρωτόγνωρο για τα πολιτικά δεδομένα.    Το αντίστοιχο ποσοστό στις εκλογές του 2009 ήταν 2,30% και για το 2007 και το 2004 γύρω στο 3%.

Ακόμη και εάν ένα από τα κόμματα ΛΑΟΣ ή Πράσινοι Οικολόγοι καταφέρει να μπει τελευταία στιγμή στη Βουλή - κάτι πολύ δύσκολο όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της καταμέτρησης - το ποσοστό των «λοιπών κομμάτων» θα παραμείνει στα ύψη, δηλαδή πάνω από 15%. 

Να σημειωθεί ότι το μεγάλο ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός βουλής, διαμορφώνει και το αποτέλεσμα στις έδρες και κυρίως προς όφελος του πρώτου κόμματος.