Ο υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης ανέθεσε στην εταιρεία Singular Logic το έργο της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου. «Η εταιρεία έχει εκτελέσει με επιτυχία το ίδιο έργο σε όλες τις προηγούμενες από το 1981 έως και σήμερα εκλογές», αναφέρει η απόφαση του κ. Μανιτάκη.

Η Singular Logic θα λάβει για το έργο της το ποσό των 2.152.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δηλαδή αμοιβή μειωμένη κατά 800.000 ευρώ σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές της 6ης Μαΐου.