Για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι ομολογιούχοι - φυσικά πρόσωπα από το PSI δεσμεύεται η ΝΔ.
Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μιχελάκης, μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου το κόμμα του θα προωθήσει άμεσα την πρόταση για ανταλλαγή των νέων ομολόγων αλλά και των ομολόγων του EFSF που κατέχουν μετά το PSI τα φυσικά πρόσωπα, με νέα πενταετούς διάρκειας ομόλογα.
Ο εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε πως πρόκειται για μια εφικτή λύση που προωθείται από τον ΟΔΔΗΧ και έχει και τη θετική γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Όπως τονίζει, με τη σχετική πρόταση καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις:

- Δεν επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μειώνεται το δημόσιο χρέος, ειδικά εάν υλοποιηθεί η πρόταση και από τα ασφαλιστικά ταμεία.

- Δίδεται διέξοδος στους ιδιώτες ομολογιούχους.

- Αποκαθίσταται η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του Κράτους.

- Δημιουργείται ασφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον, συντελώντας στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας.