Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγλος Βενιζέλος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, επομένως και εκπαιδευτικών, μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπείες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. «Επανέλαβα και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ ότι ζήτημα απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, άρα και εκπαιδευτικών λειτουργών, δεν τίθεται, ουδέποτε έχει τεθεί. Και ότι οι στόχοι που υπάρχουν, σε σχέση με τη μείωση του προσωπικού του Δημοσίου, μπορούν άνετα να καλυφθούν μέσα από τις συνταξιοδοτήσεις και τον κανόνα 1 προς 5» είπε.

«Όλα τα άλλα θεσμικά θέματα μπορούν να αντιμετωπισθούν υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας που έχει η εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτή ήταν και η αρχική πρόβλεψη της νομοθεσίας για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτό ισχύει μόνον επικουρικά στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία δεν είναι μία δομημένη διοικητική λειτουργία, αλλά μία οριζόντια ανθρώπινη σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου» πεόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.