Το δημοσίευμα των Financial Times Deutschland, που συνιστά στους Έλληνες τι να ψηφίσουν, κατέκρινε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το χαρακτήρισε «προσσβλητικό». «Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες γερμανικών εντύπων είναι προσβλητικές για τον ελληνικό λαό και προσφέρουν αρνητική υπηρεσία στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις προοπτικές της Ευρωζώνης» ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση.