Τις προτεραιότητες της πολιτικής που θα εφαρμόσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών σκιαγράφησε ο νέος υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής. Όπως ανέφερε, προέχει η σύγχρονη πολιτεία και η ισχυρή αυτοδιοίκηση που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη αλλά και μια προσπάθεια εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου για την ιθαγένεια και την παράνομη μετανάστευση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ώστε η χώρα μας να πάψει να είναι αποθήκη ψυχών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας και τόνισε πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική και πολιτικούς που τα βάζουν με τα προβλήματα και καταφέρνουν να βάζουν το πολίτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.