Την ταχεία αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης. Μιλώντας προς τους συμμετέχοντες της τέταρτης συνάντησης της task force των κρατών μελών της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών που παρέχουν τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα, κ. Μανιτάκης -ο οποίος συνοδευόταν από τον υφυπουργό Μανούσο Βολουδάκη- τόνισε: «Η παρουσία μου, σήμερα, εδώ, καταδεικνύει την ισχυρή βούληση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την επιτάχυνση του έργου αυτού και την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς με στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Η κυβέρνηση- και εγώ προσωπικά, μαζί με τον υφυπουργό- στηριζόμαστε στη συνεργασία και τη θετική συμβολή σας».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσιάστηκε αναλυτικά η πορεία της υλοποίησης των δράσεων για την αναμόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την task force, τη γαλλική κυβέρνηση και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι δράσεις αφορούν στη συνολική αναδιάρθρωση των δομών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, στη θέσπιση ενός νέου αποτελεσματικού συστήματος συντονισμού της κυβέρνησης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Tέλος συμφωνήθηκε, ακόμη, η επίσπευση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.