Με τέσσερις λέξεις - κλειδιά που περιέχονται στην επιστολή Σαμαρά προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, προσδιορίζεται επί της ουσίας η ελληνική στάση εν όψει της πολύ κρίσιμης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται απόψε στις Βρυξέλλες.
Η επιστολή του Πρωθυπουργού έχει ως στόχο να περιγράψει με σαφήνεια την ελληνική θέση – η οποία ασφαλώς θα υποστηριχθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά το δείπνο των ηγετών - σε μία Σύνοδο όμως, στην ατζέντα της οποίας δεν υπάρχει το ελληνικό ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση, εν όψει της διαπραγμάτευσης που αναμένεται για την έγκριση του Συμφώνου Ανάπτυξης, η Ελλάδα προσδοκά να αποκομίσει οφέλη, κυρίως μέσω της εξισορρόπησης των σκληρών πολιτικών του δημοσιονομικού συμφώνου από τις πολιτικές που εκτιμάται ότι θα προωθηθούν μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Πρωθυπουργός τονίζει στην επιστολή του ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρμαχη των στόχων του προγράμματος, υπογραμμίζει το ποιες οφείλεται να είναι οι βασικές του επιδιώξεις, αναφέρεται στις πολιτικές που θα πρέπει ακολουθηθούν στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και – το βασικότερο όλων- επιμένει στις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αλλά και η βιωσιμότητα και συνεχή της ελληνικής κοινωνίας.

Από την ελληνική πλευρά, υπερτονίζουν την αισιοδοξία τους να περιληφθεί στις αποφάσεις των ηγετών συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών – όπως επί παραδείγματι η διαχέτευση 10 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ή η εφαρμογή του euro project bond- ούτως ώστε η συζήτηση να μη μείνει και πάλι μόνο στα λόγια.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η Ελλάδα όσο και οι περισσότερες χώρες στο απόψινό δείπνο των ηγετών, δεν αποκλείεται να δείχνουν ως τα... βατράχια σε ένα λάκκο που τσακώνονται τα ...βουβάλια. Όπου βουβάλια εν προκειμένω, το Βερολίνο και το Παρίσι με όλα τα σενάρια, είτε για τελική συμφωνία είτε για μετωπική σύγκρουση, να παραμένουν ανοιχτά. 

Πάνος Ράσσιας