Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον στοχεύουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγητή Φίλιππου Τσαλίδη, υπεύθυνου στον τομέα Παιδείας και Έρευνας, ενόψει της επικείμενης Συνόδου των πρυτάνεων.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη να γίνουν βελτιωτικού χαρακτήρα τροποποιήσεις στο νόμο 4009/2011, όπως:

1. Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ.

2. Την ευθύνη για την εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων στα ΑΕΙ να την αναλάβουν οι εκλεγμένες αρχές διοίκησής τους.

3. Οι εκλεγμένες αρχές διοίκησης των ΑΕΙ να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

4. Σε εκείνα τα ΑΕΙ στα οποία η θητεία των αρχών διοίκησης λήγει στις 31 Αυγούστου 2012, να δοθεί παράταση της θητείας τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

5. Να θεσμοθετηθούν προσόντα για τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων των ΑΕΙ.

6. Ο Κοσμήτορας της Σχολής να εκλέγεται όπως και ο Πρύτανης/Πρόεδρος του ΑΕΙ.

7. Το Τμήμα να παραμείνει η βασική ακαδημαϊκή μονάδα.