«Η τροποποίηση πολιτικών που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες, δύναται να θεωρείται ανοικτή», δηλώνει στο Τύπο της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η επίτευξη δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της οικονομίας και την κοινωνική δικαιοσύνη», ενώ επισημαίνει ότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «θα γίνουν δομικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα συνεργασίας του με τα υπουργεία σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας».