Την πολιτική και κοινωνική συναίνεση έθεσε ως προϋποθέσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο του Economist.   Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε πως η συγκρότηση της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου είναι ένα πρώτο βήμα για τη σταθεροποίηση της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής συναίνεσης η οποία θα στηριχθεί και από την κοινωνία, ώστε να εξέλθει η χώρα από την ύφεση.  

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά 2 ή και 3 έτη και τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. 

Πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως αυτό το αίτημα μπορεί να βασισθεί στο γεγονός ότι το ΔΝΤ θα χρηματοδοτεί την Ελλάδα μέχρι το 2015, στο ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα απαιτήσει ποσό μικρότερο των 50 δισ. ευρώ που έχει ήδη προβλεφθεί, στο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δύνανται υπό προϋποθέσεις να φέρουν 19 δισ. ευρώ μέχρι το 2017, αλλά και στο ότι μπορούν να υπάρξουν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους χρέους.  

Ο κ. Βενιζέλος στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα να υπαχθεί στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ώστε να περιορισθεί το δημόσιο της χρέος κατά 25% περίπου μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών από τον ESM.  

Προχώρησε δε ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας αναδιάρθρωση των ελληνικών ομολόγων που είναι στην κατοχή της ΕΚΤ κατά 27% -κάτι που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα βγάλει κέρδος από τις τοποθετήσεις της στα ελληνικά ομόλογα- αλλά και τη μείωση του χρέους κατά 7% μέσω της επαναγοράς των ομολόγων που έχει εκδώσει ο EFSF στην δευτερογενή αγορά (και των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων).  

Τέλος, ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την αντίθεσή του στη μνημονιακή υποχρέωση της χώρας για 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων έως το τέλος του 2012 και τάχθηκε υπέρ της «έντιμης αξιολόγησης» των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών και της αξιοποίησης του προσωπικού του Δημοσίου.  

«Οι απολύσεις με ένα βάρβαρο τρόπο και για λόγους συμβολισμού 15.000 δημοσίων υπαλλήλων δεν χρειάζεται να γίνουν», τόνισε χαρακτηριστικά.