«Η Γεωργία ήταν ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας και πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει», τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν συνολικά χρήματα 2,5 δισ. ευρώ για τη Γεωργία. Ο υπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητες της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου δεν μπορεί παρά να βασιστεί και πάλι πρώτα και κύρια στη διεύρυνση του Πρωτογενούς Παραγωγικού Τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Με γνώμονα, φυσικά, τις πιο ολοκληρωμένες και αειφόρες λύσεις και κυρίως την υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, την ικανοποίηση των καταναλωτών και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Ο υπουργός εκτίμησε επίσης ότι θα καταστεί εφικτό να πληρωθούν (σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών) μέσα στο καλοκαίρι τόσο η εξισωτική των κτηνοτρόφων όσο και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, ενώ τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτώβρη η προκαταβολή (το 50%) της ενίσχυσης ύψους 1,1 δισ. ευρώ και τις πρώτες δύο εβδομάδες του Δεκέμβρη, το υπόλοιπο 50%, δηλαδή ακόμη 1,1 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν συνολικά χρήματα 2,5 δισ. ευρώ στη γεωργία. «Κάτι πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία γιατί αφορά σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια» σημείωσε.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου

Ως πρώτη προτεραιότητα αναδεικνύεται η ενίσχυση της κτηνοτροφίας και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου, ενώ παράλληλη δράση και αναγκαία είναι η ενίσχυση των ψυχανθών οσπρίων, που καλλιεργούνται χωρίς ουσιαστικά λιπάνσεις και φυτοφάρμακα. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πτωτικής πορείας του γεωργικού εισοδήματος, θα επιδιωχθεί η μείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων και η έγκαιρη πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου.

Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, η υποστήριξη της ιχθυοπαραγωγής, η διαχείριση και προστασία του νερού άρδευσης, η λειτουργία δημοπρασιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια, η υποστήριξη των ομάδων νέων αγροτών, αλλά και ο εξορθολογισμός τους συνεταιριστικού κινήματος.

Η ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, θα υλοποιηθεί όχι μόνο με τις πολιτικές του υπουργείου, όπου θα υποστηριχθεί το πρόγραμμα επιστροφής των νέων και ανέργων στη γεωργία, αλλά και με δράσεις όπως το Μητρώο Αγροτών με την Κάρτα του Αγρότη,

Ως προς την υλοποίηση των στόχων, σημαντικός παράγοντας θα είναι, όπως είπε ο κ. Τσαυτάρης, «ένα νέο, σύγχρονο, επιτελικό, υπουργείο που χαράσσει πολιτικές, όχι μόνο διαχειριστικό» και σημαντικό εργαλείο, τόσο το τρέχον πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όσο και το νέο που έρχεται με τη νέα ΚΑΠ.

«Ως προς το "Μπαλτατζής"», τόνισε ο κ. Τσαυτάρης, «είναι λογικό στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αποτελεί μεγάλη μας προτεραιότητα από την πρώτη μας στιγμή στο υπουργείο. Ήδη μέσα σε λίγες ημέρες προωθήθηκαν γρήγορα και πληρώθηκαν προγράμματα ύψους 25 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Τσαυτάρης προχώρησε, παράλληλα, προχώρησε σε μια γενική περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, εκθέτοντας τους κύριους λόγους που οδήγησαν σε συρρίκνωση τη γεωργία και μετέτρεψαν τη χώρα από αυτάρκη σε ελλειμματική.