Ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση για την Ελλάδα, τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Χαρακτήρισε παράλληλα, μονόδρομο για την ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή την τόνωση του τουρισμού και της ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια η υπουργός Τουρισμού ανέφερε μια σειρά από συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Μεταξύ των βραχυπρόθεσμων στόχων ανέφερε:

-Την ενεργοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού

-Τη δρομολογηση εταιρείας μάρκετινγκ

-Την προβολή του Ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό

-Την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας

-Την αναδόμηση του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ

-Τη σύναψη συμφωνίας κοινωνικής ειρήνης και εξάλειψη της κοινωνικής πόλωσης