Δεν θα χωριστεί το έργο της Βουλής σε θερινά τμήματα, και κατά συνέπεια, η Ολομέλεια θα λειτουργήσει κανονικά όλο το καλοκαίρι, σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του σώματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
Ο κ. Μεϊμαράκης, πέρα από την εισήγηση του κατάργηση του γυμναστηρίου της Βουλής, προτείνει περικοπές στη χαρτική ύλη, ενώ θα επιδιώξει την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τις λειτουργικές αλλαγές της Βουλής, θα θέσει προς διαβούλευση θέμα:

- Σύστασης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης των νομοσχεδίων, που ψηφίζονται από τη Βουλή. Το έργο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των νόμων και η έκδοση σχετικού πορίσματος ανά δίμηνο. Στην Επιτροπή, θα δοθεί αρμοδιότητα να ζητεί από τους υπουργούς εξηγήσεις, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.

- Επαναφοράς του κτιρίου της παλαιάς Βουλής- το οποίο ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού- στη δικαιοδοσία της Βουλής αλλά και συγχώνευση με το Ίδρυμα της Βουλής, υπό ενιαία διοίκηση.

- Μεταφοράς του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις Επιτροπές (αναφορές και ερωτήσεις), με συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού και δυνατότητα παρέμβασης και σε άλλους βουλευτές, πλην του ερωτώντος.

- Καθιέρωση απογευματινών συνεδριάσεων στην Ολομέλεια, τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή, η συνεδρίαση της Ολομέλειας προτείνεται να είναι το πρωί.