Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο η παρθενική συνεδρίαση της νέας Οργανωτικής Γραμματείας του Κινήματος. Όπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκε το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η προσπάθεια ανασύστασης του ΠΑΣΟΚ καθώς εκ των πραγμάτων, η πορεία ανασύστασης διασταυρώνεται με την πρώτη περίοδο λειτουργίας της νέας Κυβέρνησης και με σημαντικές εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαμορφώθηκε επίσης το πλαίσιο των οργανωτικών και πολιτικών πρωτοβουλιών που θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.

Στην προσεχή συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας θα συζητηθεί το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ανασύστασης.