Τη συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το δήμο Αθηναίων, με σκοπό την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων προς υλοποίηση προγραμμάτων του δήμου, καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Αθήνας,  συζήτησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο να γίνονται διευκολύνσεις και εκπτώσεις προς τους επισκέπτες-χρήστες των ΜΜΕ της πόλης  ως  πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα.

 

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία αξιοποιεί ο δήμος, έχουν να κάνουν τόσο με τη δημιουργία υποδομών (αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, κ.λπ.) όσο και με κοινωνικές δράσεις για τη στήριξη αστέγων, την παροχή συσσιτίων κ.ά. 


Το υπουργείο, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι σε όποιους τομείς απαιτούνται παρεμβάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες πραγματοποίησης των προγραμμάτων, αυτές θα τελεστούν με απρόσκοπτο τρόπο.
TAGS