«Επιταγή του μνημονίου και της τριαρχίας των επιτηρητών», χαρακτηρίζει τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσίου ο υπεύθυνος του τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μητρόπουλος.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μητρόπουλος, η συνεχής αξιολόγηση των δημόσιων φορέων ως προς τη χρησιμότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν «γίνεται σε όλα τα αξιοπρεπή κράτη από διακομματική επιτροπή και επιστημονικούς φορείς».

Αντιθέτως, συνεχίζει, «η αξιολόγηση που επέβαλαν οι φορείς του μνημονίου είναι επιγενόμενη των αρχικώς προσδιορισμένων ακρωτηριασμών, διεξάγεται με αδιαφάνεια από κλιμάκια διεθνών οργανισμών νεοφιλελεύθερης επίνευσης και τα πορίσματά τους δεν υποβάλλονται προς συζήτηση και έγκριση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή».

Όπως τονίζει μάλιστα η σχετική διαδικασία γίνεται «χωρίς γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, χωρίς επίγνωση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς τη συνειδητότητα των ιδιαιτεροτήτων όλων των μελών του εθνικού μας οργανισμού».

«Έτσι όμως δεν δημιουργείται κράτος οργανωμένο με τις βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και όλων των πολιτών, αλλά ένα συρρικνωμένο και αδύναμο δημόσιο μόρφωμα, έρμαιο στους αγοραίους ανέμους», προειδοποιεί ο κ. Μητρόπουλος.

Υπογραμμίζει τέλος ότι «μια σύγχρονη, επαρκής και αποδοτική δημόσια διοίκηση» μπορεί να σχεδιαστεί και να δημιουργηθεί «μόνον από τους εκπροσώπους του δημοκρατικώς δρώντος λαού», που θα επιβάλουν «τη συμμετοχική λειτουργία, την αξιοκρατία, την αμεροληψία, την ανεξαρτησία, τη δικαιοσύνη και τη διαρκή αξιολόγηση μέσω του παραγόμενου έργου».