Την απομάκρυνση από το κεντρικό ιστορικό κτίριο της Βουλής των Ελλήνων όλων των γραφείων των πολιτικών που δεν είναι πλέον εκλεγμένοι βουλευτές, ζήτησε σήμερα από τη διάσκεψη των προέδρων ο γραμμτέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κώστας Μαρκόπουλος.
Ο Γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, Κώστας Μαρκόπουλος στη διάσκεψη των προέδρων έθεσε ερώτημα, γιατί το Κοινοβούλιο λειτουργεί σε Ολομέλεια και όχι σε θερινά τμήματα.   Όπως τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, «Δικαιολογίες δεν μπορεί να είναι η πρόσθετη  αμοιβή στα θερινά τμήματα. Είμαι βέβαιος ότι τα κόμματα θα συμφωνήσουν να μην δοθεί. Άρα μένει μετέωρο το ερώτημα.»  

Ο Γραμματέας της Κ.Ο. των Ανεξάρτητων Ελλήνων έθεσε επίσης θέμα χώρων στη Βουλή, λέγοντας ότι, «είμαστε επτά κόμματα σε μια δύσκολη περίοδο με πολλή δουλειά. Ζητώ από το προεδρείο να εξετάσει την πιθανή απομάκρυνση από το κεντρικό κτίριο της Βουλής, πολιτικών που έχουν γραφεία και αποσπασμένους υπαλλήλους, αλλά δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου.  Δεν θέλω να χαρακτηριστώ αγενής, αλλά τους χώρους αυτούς τους έχουν ανάγκη τα κόμματα και οι εν ενεργεία βουλευτές. Όσο δοξασμένοι είναι οι πρώην πολιτικοί μας μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα άλλο κτίριο της Βουλής.»