Να μην αντιμετωπίζει με φήμες και σενάρια το μέλλον της Αγροτικής Τράπεζας, καλεί την κυβέρνηση ο Δημήτρης Χατζησωκράτης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ.
Όπως τονίζει πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση και απαιτεί να δοθούν δημόσια κάποιες σχετικές απαντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζησωκράτης ερωτά:

- Τι ακριβώς έχει γίνει με το business plan που παρουσίασε η ΑΤΕ;
- Γιατί απορρίπτεται από την Τράπεζα Ελλάδας;
- Δεν θα αποτελεί πολιτικό ζήτημα να δίνουμε, ως κράτος, χρήματα για την ανακεφαλαίωση μιας Τράπεζας, η οποία και θα έρχεται στο κατόπιν να αγοράζει Τράπεζα με πλειοψηφική συμμετοχή του Δημοσίου;