Περικοπές αναμένονται στις μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου υπέρ των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης,  σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα με τους νέους μισθούς των γενικών γραμματέων του υπουγείου Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί ο πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις αποδοχές  όπως ίσχυαν πριν την υπουργική απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της έχει ως εξής:

 

Κατηγορία / Ισχύουσες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες) / Νέες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)

 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 5.856,08 / 5.000,00

 

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5.856,08 / 5.000,00

 

Περιφερειάρχης 5.270,47 / 4.500,00

 

Αντιπεριφερειάρχης 3.952,85 / 3.375,00

 

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 2.635,24 / 2.250,00

 

Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 5.270,47 / 4.500,00

 

Δήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων) 4.216,38 / 3.600,00

 

Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 3.162,28 / 2.700,00

 

Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2.635,24 /2.250,00

 

Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων) 2.108,19 / 1.800,00

 

Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1.581,14 / 1.350,00

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων) 2.108,19 / 1.800,00

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων) 1.686,55 1.440,00

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων) 1.264,91 / 1.080,00

 

Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου 4.871,30 / 4.250,00

 

Α΄ Ειδικών Θέσεων 2.785,00 / 2.240,00

 

Β΄ Ειδικών Θέσεων 2.582,00 / 2.080,00