«Άμεσα μέτρα προκειμένου να ελαττωθεί το κόστος συγκοινωνιακής πρόσβασης στα  νησιά και στα  λιμάνια της χώρας» είναι το αντικείμενο της ερώτησης έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας. Τα μέλη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αφού διαπιστώνουν πως «οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ «το εισόδημα των περισσότερων Ελλήνων έχει, λόγω της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολιτικής, μειωθεί σημαντικά», σημειώνουν το παράδοξο «η μετακίνηση με γρήγορο πλοίο είναι ακριβή, ακόμα και για κοντινούς προορισμούς».

Μάλιστα, σαν να μην έφθαναν αυτά, «οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, από τη δική τους πλευρά, προχώρησαν σε μείωση των δρομολογίων και μείωση της ταχύτητας των πλοίων», επιδεινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λαμβάνοντας ως δεδομένο το ότι «κατά την 479η σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 28ης και 29ης Μαρτίου 2012 με θέμα “Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά”… οι νησιωτικές περιοχές αναγνωρίζονται ως ζώνες με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, οι οποίες χρήζουν ειδικής προσοχής», ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς:

«1. Προτίθεσθε να πάρετε άμεσα μέτρα προκειμένου να ελαττωθεί το κόστος της μετακίνησης ατόμων και της μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής της εδαφικής συνέχειας και τη βελτίωση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για να γίνουν οι νησιωτικές περιοχές πιο ελκυστικές;

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την στήριξη των απομακρυσμένων νησιών, ιδιαίτερα στους τομείς των συγκοινωνιών σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία;». 

Οι έξι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι προβαίνουν σε αυτήν την ερώτηση αναγνωρίζοντας τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, αφού τα δρομολόγια και η τιμολόγησή τους αφορά στον τόσο τουρισμό όσο και στη βιωσιμότητα των νησιωτικών πληθυσμών.