«Ιδιαίτερη προσοχή» επιδεικνύει η Δημοκρατική Αριστερά, όπως προκύπτει από ανακοίνωσή της, σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας. «Η συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας Πειραιώς για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού της ΑΤΕ και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αυτών, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον αιφνιδιασμό για την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου και πολύ περισσότερο με την καταστρατήγηση των υπαρχουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος του Φώτη Κουβέλη.


Στην ανακοίνωση ακόμη αναφέρεται η προτροπή προς τον «Υπουργό Εργασίας να εφορεύσει για την τήρηση των κανόνων της συμφωνίας και του εργατικού δικαίου».