Αστοχη χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Αριστερά τη μετακίνηση της ειδικής γραμματείας Δασών από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και παράλληλα ζητεί την ακύρωση αυτής της απόφασης.

Όπως εκτιμά, η αποκοπή και ξεχωριστή αντιμετώπιση του δάσους από το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον και μια ενιαία χαρασσόμενη περιβαλλοντική πολιτική, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη διαχείρισή του.

Τέλος, σημειώνει ότι το δάσος υπόκειται σε μια ευρύτερη θεώρηση και αντιμετώπιση και όχι ως στενά παραγωγικός πόρος ενώ η συνολική αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ για το φυσικό περιβάλλον ήταν μια ευνοϊκότερη ομπρέλα για μια ενιαία αντιμετώπιση όλου του φυσικού μας χώρου, τμήμα του οποίου είναι και το δάσος.